Sällskapets medlem och själ Margareta Segersven kör släde.

Vagnshistoriska Sällskapet i Finland rf

SÄLLSKAPETS STYRELSE 2018-2019

Axel Cedercreutz, ordförande, Tammerfors
Heikki Heiskanen, viceordförande, Ypäjä
Karl-Henrik Jönsson, sekreterare, Hattula, 
jocce.jonsson(at)ylikartano.fi
Margareta Segersven, Sjundeå

Isabella Salenius, Kyrkslätt

Carin Knape, Pojo, Raseborg

Verksamhetsgranskare: Mika Korpivaara, suppleant Anne Marie Aminoff