Sällskapets medlem och själ Margareta Segersven kör släde.

Vagnshistoriska Sällskapet i Finland rf

Styrelsen 2019-2020
Ordförande:
Heidi Sinda

Styrelse medlemmar:
Axel Cedercreutz, viceordförande
Jocce Jönsson, skattmästare
Petri Luoto, sekreterare, informatör (finska språket)
Isabella Salenius, informatör (svenska språket), utrikeskorrespondent
Margareta Segersven, arkivering

Verksamhetsgranskare:
Ernst Knape