Sällskapets hedersmedlem och själ Margareta Segersven kör släde.

Vagnshistoriska Sällskapet i Finland rf

Styrelsen
Ordförande:
Heidi Sinda
(heidi.sinda(at)gmail.com)

Styrelse medlemmar:
Elna Jokinen, informatör, Salo
Matti Lahtinen, skattmästare, Vichtis
Heidi Mäkinen, informatör, vagnmästare, Tavastkyro
Mika Palosara, viceordförande, Kouvola
Tuulikki Wahe-Rohrbach, sekreterare, Korpo
Erkki Wuolijoki, museiverkets och systerföreningarnas kontaktperson, Esbo
 

Verksamhetsgranskare:
Virpi Tunninen, Eura