Vagnshistoriska Sällskapet

Sällskapets syfte är att återuppliva vagnskultur och främja bevarandet och renoverandet av den historiska vagnparken, samt katalogisera vagnar och arkivera information och bilder.

Tjänstemannens raport från 1913 om hästekipagens produktion i Finland:


Världens största hästskulpturer

 


Helsingfors i början på 1900-talet

London Street år 1903

Moskva vid sekelskiftet av 1900-talet

Brytning av isblock år 1919

Skogsarbete år 1930

Höbärgning med lie

Helsingfors år 1950

Till Julkyrkan med häst

Museiverket har ett för alla öppet bildarkiv med historiska bilder. Här är exempel med sökorden häst och vagn.

Gamla amerikanska fotografier av hästar och vagnar. 

The New York Public Library, bilder av hästar och vagnar.

Vid sällskapets konstituerande årsmöte den 13 april 2024 valdes Heidi Sinda att fortsätta som ordförande.

Janica Illman, Matti Lahtinen, Anne Loukusa-Ahola, Heidi Mäkinen, Mika Palosara, Tuulikki Wahe-Rohrbach och Erkki Wuolijoki valdes att fortsätta i styrelsen.

Viola Kantola valdes in som ny ledamot i styrelsen.
 


 

Knutdagens jubileumslunch

Jubileumstalet


Bilder från Korpo


Gamla wagnar på Korpo Sea Jazz 22.7.2023

Den kommande sommaren kommer vi inte att anordna traditionsåk. Istället kommer det att köras i samband med Jazzevenemanget i Åbo skärgård på Korpo Gård, www.korpogard.fi Korpovägen 6, 21710 Korpo.

Samarbetspartner är Korpo Seajazz-evenemanget www.korposeajazz.fi

Kallelse här:


 

Bilder från trettondagslunchen

Risto Tuike In Memoriam

Seuran jäsen Risto Tuike nukkui pois jouluaattona 2022. Hän oli puolisonsa Anne Marie Aminoffin kanssa aktiivinen osallistuja seuran tapahtumiin. Olimme Riston kanssa saman kylän poikii, Angelniemestä (nyk. Salo). Siellä hänet tunsi kaikki, sillä hän oli toiminut kipparina lossilla, joka kulki mantereen ja Kemiön välissä.

Ristolla oli erityispiirre, jota kunnioitin suuresti. Hän oli erityisen välittävä ja huolehtivainen kaikkia kohtaan, ja nimenomaan kaikkia kohtaan.

Joku neropatti oli kerran keksinyt seuran pikkujouluihin teemaksi ”ota oma pullo mukaan, kerro siitä tarina ja paras tarina palkitaan”. Muistan hyvin Riston pullon tarinan. Se kertoi Anne Marien ja hänen ensimmäisestä yhteisestä ulkomaanmatkasta. Riston puhelimen taustakuvakin oli Anne Marie.

Riston viimeisellä lossimatkalla hänen ei enää tarvinnut kokea kipparin vastuuta ja se vei hänet enkeleiden valtakuntaan.

JJ


 

Vagnshistorisk startkurs

Vagnshistorista Sällskapet ordnar tillsammans med Harjun Oppimiskeskus i Ravijoki, dryga 20 min från Hamina, en serie reparationskurser för traditionsvagnar. Den är öppen för alla intresserade. Den första kursen 15-16.10-22, veckoslutskurs. Med den kursen startar vi och gör oss bekanta med vagnskulturen, vagnstyper och övar i praktiken hur man tar bäst hand om sin vagn. Undevisningen sker med Jenni Mäntynen från Kiesimestarit. Deltagarna behöver inte vara häst- eller vagnsägare, det räcker att man är intresserad. Om man vill ha sin egen vagn med för småa reparationer, är det möjligt, kontakt före kursen till Jenni Mäntynen, kiesimestarit@mantynen.com.

Deltagaravgiften: 200,- / per person för medlemmar och 240,- / icke medlemmar. Betalas vid anmälningen.

Vid insjuknandet läkarintyg.

Kursinnehållet:

- övernattning i dubbelrum med egna lakan

- enkelrum + 15,-

- en kursdag inklusive lunch och fika 70,- / medlemmar, 90,- / icke medlemmar.

- 1 x frukost, 2 x lunch, 1 x middag, 2 x eftermiddagskaffe, kvällsbit

- på lördagkvällen bastu för bastusugna och gemensamt samvaro

- teori och praktiska övningar många timmar. Det finns goda utrymmen och bra verktyg.

Anmälningar och betalningen: heidi@ratsutalliheidimakinen.fi


 

Wiurila traditionsåkets vinnare

Anna Vilkko, Tusby
Groom Rosa Strander
Shetlandsponnyerna Tallbos Gameboy och Tallbos Gambler

 

Wiurila traditionsåkets bästa berättelse 

Heidi Mäkinen, Tavastkyro

Traditionsåk på Wiurila 19.6 2022

Kallelse (på finska) här.
  


 

Ordförande önskar alla en skön Luciadag
 


 

IN MEMORIAM

Sällskapets hedersmedlem Christine Furuhjelm är borta,
men minnet lever.
Tack för allt, Christine.

Sällskapets styrelse har beslutit att sällskapets årsmöte och vårutflykt förflyttas till senare datum.
 

Prof. Terttu Katilas funderingar:

”Har lite undrat, varför folk i över 70 år är mera utsatta för corona, fast de är i grunden friska. En kollega förklarade den vetenskapliga förklaringen: Äldre människor har fler ace-receptorer som ansluter sig till viruset och låter det replikera sig i våra celler. Ju fler receptorer desto lättare har viruset och desto mer kommer de in i cellerna. Det är värt att tro och lyda regeringens order att stanna hemma, även om du är en frisk äldre person.”

 


 

Reijo Kuhakoski In Memoriam

Helsingin viimeinen vossikka-ajuri ja seuran kunniajäsen Rede Kuhakoski lähti viimeiselle ajelulle perjantain ja lauantain 26.-27.7.2019 välisenä yönä.

Hänen intonsa hevosiin oli syntynyt jo lapsena isoisän maatilalla Pylkönmäellä. Seuran toimintaan hän tuli aktiivisesti mukaan vuonna 2013 ja seuraavana vuonna hänet nimitettiin seuran kunniajäseneksi.

Tunnettuna hevosmiehenä ja vaunuasiantuntijana hänet oli yritetty houkutella seuran toimintaan jo aikaisemmin ja hän kävikin seuran alkuvuosina eräässä tilaisuudessa, jossa toimintaa esiteltiin. Tämä tilaisuus päättyi kuitenkin vähän onnettomasti, sillä seuraa esittelevä henkilö oli lipsauttanut puheessaan vaunu-sanan sijaan kärry. Tämän lipsahduksen kuultuaan Rede käveli tilaisuudesta oikopäätä ulos ja ilmoitti, ettei halua olla missään tekemisissä Suomen vaunuhistoriallisen seuran kanssa, jos siellä ei tiedetä kärryn ja vaunun eroa.

Edellä kuvattu ehdottomuus on piirre, josta me kaikki olemme saaneet osamme, jotka olemme Reden kanssa olleet tekemisissä. Diplomatia ei kuulunut Reden tyyliin, vaan hän ilmoitti kantansa sekä hyvässä että pahassa aina suoraan.

Mikäli hän oli töksäyttänyt jostain asiasta liiankin suoraviivaisesti, se saattoi painaa häntä niin, että hän otti asian uudestaan esille seuraavana päivänä tai sitä seuraavana vähän lievemmässä muodossa. Rede oli uskollinen ystävä, joka osasi huolehtia myös siitä, että ystävyys säilyi.

Reijo Kuhakosken panos Suomen vaunuhistoriallisen seuran toiminnassa on ollut merkittävä. Hänen kykynsä kertoa tarinoita ja esitelmiä sekä perinneajojen tuomaroinnit ovat meidän kaikkien muistoissa vielä pitkään. Tack för allt, Rede.                                                            JJ


 

Kallelse

Medlemmarna kallas till stadgeenligt årsmöte och på excursion till Liuksiala Gård den 27 april 2019.

Presentationen av gårdens vagnar börjar klo. 15.00. Liuksiala Gårds adress är Varsamäentie 108, 36200 Kangasala.

Årsmötet hålls på Lahdesjärvi ABC, Pyynikki-kabinett fr.o.m. kl. 17.00. Adressen till Lahdesjärvi ABC är Automiehenkatu 39, 33840 Tammerfors. Avsåndet mellan Liuksiala Gård och Lahdesjärvi ABC är 23 km.

Förutom stadgeenliga punkter behandlas sällskapets framtid och om fortsättningen fattas eventuellt beslut. Sällskpets ordförande har verkat i fem år och kan inte enligt våra stadgar återväljas till ordförande.       

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen

Verksamhetsberättelsen 2018 här:


 

Renoveringskurs av häståkdon
6.-7.4 2019

Vagnshistoriska sällskapet ordnar tillsammans med Ypäjä Hästinstitutet en renoveringskursserie av hästdragna åkdon. Kurserna är delade i tema. Deltagarna kan också delta bara i en viss period enligt eget behov. På kursen kan man renovera egna åkdon eller delar av dem.

Kurspriset för medlemmar är 198 euro per period, vilket inkluderar instruktioner och vägledning samt skriftligt material.

Kursavgiften inkluderar också boende i dubbelrum, kaffe och mat enligt programmet.

Deltagarna debiteras skilt för materialet de använder. Eget material kan också medtagas.

Som kursledare fungerar sällskapets vice ordförande och Hästinstitutets förra lärare Heikki Heiskanen.

Anmälningarna till kursen och ett mera detaljerat kursprogram finns på Hästinstitutets hemsida:

http://www.hevosopisto.fi/tapahtuma/hevosvaunujen-kunnostuskurssi/

Tilläggsuppgifter av Heikki Heiskanen tel. 040 860 7627.

Välkommen och renovera!


 

Inbjudan till höstutflykt

Vagnshistoriska sällskapets medlemmar + avec inbjuds till en höstutfykt den 29.9 2018. Utflykten riktar sig den här gången till Östra Helsingfors. Det första utflyktsmålet är Östersundom Gård kl. 11.00.  Gårdens adress är Herrgårds allén 39, Helsingfors (förra Sibbo). Gården är privatägd och syftet är främst att bekanta oss med gårdens vagnssamling.

Det andra utflyktsmålet är muséet Hertonäs Gård. Vi har en guidad rundtur i muséet och vi ser också gårdens vagnssamling.  Avståndet mellan Östersundom Gård och Hertonäs Gård är ca 20 minuter och vi har kommit överens att musérundturen i Hertonäs börjar kl. 13.00.

Deltagarna bör använda egna bilar. Inträdesavgiften till muséet och musérundturen bekostar sällskapet. I gårdens gamla inspektorsbyggnad finns restaurangen Gamla Kvarnen där man kan efter rundvandringen på egen bekostnad dricka kaffe samt äta lunch. Vi har förstått att den här tiden på året finns där vanligen plats, men om man vill säkra sig ett ledigt bord kan man göra det per telefon 09 759 7520 eller med e-mail vanhamylly@vanhamylly.fi.

Hertonäs Gårds adress är Borgbyggarvägen 12, men med bil via Johan Sederholmsvägen 8.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Bilder från höstutflykten här.

Kallelse

Medlemmarna i Vagnshistoriska sällskapet i Finland kallas till stadgeenligt årsmöte och till musébesök den 15 april 2018 till Kimito och Söderlångvik Gård www.soderlangvik.fi. Söderlångvik Gård är en uppseendeväckande kulturhistorisk sevärdhet. Gårdens gamla åkdon utgör ett separat muséum. Medlemmarna kan delta avec. Adressen är Amos Andersonvägen 2, 25870 Dragsfjärd.

Program:
Kl. 12.00 årsmötets stadgeenliga ärende i Café Vivan med kaffe/te och Söderlångviks äppelbakelse. Äppelbakelsen är Gårdens nyhet, som officiellt säljs först den kommande sommaren. I caféet finns en skärgårdsinspirerad hantverksbod med produkter från närliggande områden. Medlemmarnas följeslagare kan delta i mötet med undantag för att de inte har rösträtt vid sammanträdet. Följeslagarna betalar kaffe/te och äppelbakelsen (7 euro) direkt till caféets kassa. Medlemmarnas kaffe/te och äppelbakelse bekostar sällskapet.

Kl. 13.00 lunchbuffé i Cafe Vivan. Innehåller salladsbord, dagens soppa, varmrätt, gårdens skärgårdslimpa, kaffe/te, vatten/kotikalja. Priset för lunchen är 18 euro och betalas direkt till caféets kassa.

Kl. 13.45 guidad musérond i huvudbyggnaden, ca. 1 h. Sällskapet bekostar ronden.

Kl. 14.45 Gårdens vagnsmuséum, ej guidning, ej inträdesavgift.

Muségården och caféet är ännu vid tidpunkten av vårt evenemang officiellt stängda och öppnar endast för oss. Därför måste vi få bindande anmälningar för serveringens skull via e-post senast den 6 april 2018 till sekreteraren jocce.jonsson(at)ylikartano.fi eller per telefon till viceordförande Heikki Heiskanen, tel. 040 860 7627 (utan förhandsanmälning finns det ingen servering, specialdiet uppmärksammas).

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Verksamhetsberättelsen 2017 här

Sammanfattning av Amos Andersons liv här
 


 

SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR INBJUDS AVEC

Vi inbjuder dig till Vagnshistoriska sällskapets lillajullunch lördagen den 2.12 2017 kl. 12.00 till Wiurila Gård, Salo, Viurilantie 137.

M E N U
Herrgårdens alkoholfria glögg med jularom
Ekologisk Hereford från Koskis Gård med potatis,
säsongens grönsaker och mörk balsamicosås (G, L)
eller
Åländsk regnbågslax med polenta, pocherat ägg
och säsongens grönsaker (G)
Kaffe med herrgårdens Wava-bakelse

Pris: kötträtten à 39 eur och fiskrätten à 35 eur. Maten betalas på plats direkt till restaurangen. Viner och andra drycker debiterar restaurangen enligt prislistan.

P R O G R A M
Deltagarna uppmanas att ta med ”egen flaska”. Flaskan är dock inte avsedd att
dricka ur och kan därför vara tom eller full. Det kan vara en dryckesflaska eller fast en parfymflaska... Den bästa flaskan och den bästa berättelsen belönas – naturligtvis med en flaska.

Petri Luoto presenterar sällskapets nyskapade databasprogram för lagring av gamla
historiska åkdon. Projektet startade i själva verket för två år sedan vid lillajullunchen
där planen presenterades första gången.

I programmet ingår också en guidad rundtur i Wiurila Gårds vagnsmuseum. Alla deltagarna får enligt den redan etablerade lillajulpraktiken en liten överraskningsgåva.

A N M Ä L N I N G A R
Bindande anmälningar senast den 19.11 2017 (fisk- eller köttmåltid måste nämnas i anmälan) till sekreteraren e-mail jocce.jonsson(at)ylikartano.fi eller per telefon till
Minna Moilanen tel. 040 4155 320.

S T Y R E L S E N

Referat från evenemanget här.

Höstutflykt 23.9 2017

Vår utflykt riktar sig till Lovisa och Kotka med buss, som startar från Salo kl. 8.00 och stannar vid Hyvinge ABC. Utflyktsmålen är Malmgårds slott, där vi bekantar oss med vagnsamlingen och bryggeriet. Och i Kotka far vi till Maritimcentret Vellamo, där vi äter lunch och bekantar oss med sjöhistoriska muséet och Kymmendalens muséum. I Maritimcentret finns bl.a., ur vraket St. Mikael bärgade, delar av Kejsarinnan Elisabeths vagn. I Kymmendalens muséum är utställningen ”Krokiga vägar, raka”, som berättar om den Stora Strandvägens utveckling från en ridstig till kärrväg och till en modern motorväg. Det finns alltså mycket intressant att se.   

Program:
Start från Salo kl. 8.00 (av Jenni  får man adressen var bussen startar)
Stannar i  Hyvinge kl. 9.30-10.00, ABC adressen är: Peltokuumolantie 2, 05800 Hyvinge
Lovisa, Malmgård kl. 11.15
Start från Malmgård till Kotka kl. 12.15
Kotka kl. 13.00, Maritimcentret Vellamo, lunch, Sjöhistoriska muséet och Kymmendalens muséum
Avgång kl. 16.00
Hyvinge kl. 17.30
Salo kl. 19.00

Tilläggsuppgifter och anmälningar senast den 15.9 åt Jenni Mäntynen
med e-mail: 
kiesimestarit@mantynen.com

Utflyktens pris är 30 euro och för utomstående 45 euro. I priset ingår busstransporten och Malmgård. Inträdesavgiften till Vellamo (10 €) och lunchen ingår inte i priset.
 


 

Deltagarna:


1. Christine Furuhjelm - Knut & Kasper (friisiläiset, parivaljakko)
2. Maija Räihä - Quentin R (friisiläinen)
3. Kirsi Visakoivu - Pikku-Epeli (suomenhevonen)
4. Margit Ranta - Instruktor (sleesianhevonen)
5. Matti Lahtinen / Kristiina Peltonen - Shea's Quinlan (Irish Cob)
6. Piia Liitiä - Piian Pimu (suomenhevonen)
7. Tuuli Liski - Arvalon Colden Scarlett (welsh)
8. Anne Ahola - Huldan poika (suomenhevonen)
9. Anne Friis - (suomenhevonen)
10. Nina Virtanen - Svarten
11. Susanna Malmströn - Ela (vuonohevonen)
12. Markku Saari - Puhemies (suomenhevonen) 
13. Jenniina Sillanaukee - Metty`s Chera (welsh)
14. Hilda Uitus - Pontuksen Piirto (suomenhevonen)
15. Mira Hiltunen - Hessin Odessa (suomenhevonen)  
16. Viola Kantola - Midi & Mix (parivaljakko)
17. Saila Salonen - Källbackas Charity & Reinilän Johannes (shetlanninponipari)
18. Heidi Kallioniemi - Delphi (shetlanninponi)
19. Mikaela Sinda - Hessi-Iida (shetlanninponi) 

Referat från åket här

Stadgeenligt årsmöte
18.3 2017 kl.14.00

Välkommen till Vagnshistoriska sällskapets stadgeenliga årsmöte till Wiurila Gård lördagen den 18.3 2017 kl. 14.00. Adressen är Viurilantie 126, Salo.

Evenemanget börjar före årsmötet redan kl. 10.00 med Jenni Mäntynens föredrag om Vagnskonstruktionens historia och Heikki Heiskanens anförande om Körkulturen i Finland. Efter föreläsningarna är det buffélunch i gårdens restaurang. Deltagarna i lunchen måste anmäla sig senast 10.3 2017 direkt till restaurangen info@wiurila.fi (utan förhandsanmälning till restaurangen finns inte tillgänglig mat). Lunchens pris är 14,50 euro och betalas till restaurangen. Efter lunchen följer en guidad tur i Gårdens vagnsmuséum. Efter rundturen i vagnsmuséet följer det stadgeenliga årsmötet. Föreläsningarna är gratis och muséronden finansieras av sällskapet. Föredragen hålls på finska.

Verksamhetsberättelsen 2016 här.


 

Utflykt till Stockholm
21-23.4 2017

Vagnshistoriska sällskapet arrangerar en vårutflykt till Stockholm.

Avgång från Åbo 21.4 med kvällsbåten, med ankomst till Stockholm på morgonen 22.4.

Frukost i land varefter till Vasamuséet för att beundra krigsskeppet som sjönk på jungfruresan 1628 och lyftes 1961.

Efter muséet är i turen resans ”höjdpunkt”, en  guidad tur om Hovstallets byggnader, hästar och naturligtvis vagnar.

Efter hovstallet är i turen Sveriges äldsta museum den Kungliga Livrustkammaren.

Återvändning till Åbo på morgonen 23.4.

Priset är 65 euro för medlemmar och 125 euro för utomstående.
I priset ingår båtbiljetter och den guidade rundan i Hovstallet. Vasamuséets inträdesavgift ingår inte och ej heller maten.

Livrustkammaren har fritt inträde.

Max. 30 deltagare på resan.

Tilläggsuppgifter och anmälningarna till Jenni Mäntynen.
E-mail: kiesimestarit(at)mantynen.com

Referat från utflykten här.


 

Lillajul i Milavida
Sällskapets lillajul firades i Tammerfors i en strålande miljö i Musépalatset Milavida. Det var ett nöje att konstatera hur uppmaningen att klä sig i hatt eller mössa hade inspirerat både inbjudna gäster och medlemmar.

Referat från lillajulfesten här.
 


 

Skolning i vagnsrestaurering

var den 7-9.10 2016

 


Pensionäråk i Tammerfors

var den 15.9 2016

Vagnshistoriska Sällskapet ordnade i Tammerfors kring Tallipiha nejden med sällskapets långvariga medlem kusken Markku Saari och den utmärkta finnhästen Tytön Päämies åt pensionärer en gratis rundtur. Vagnen var Markku Saaris fina vis-à-vis -vagn, vilken rymmer fem passagerare utöver kusken. Rundturen gick från Tallipiha till Näsiparken och till Finlayson kvarteren. Körruttens gränder var till dels mycket trånga, för den stora vagnen, men skickligt klarade Markku Saari och Tytön Päämies dem.

Mellan körrundorna drack vi kaffe på Tallipihas stämningsfulla café och åt stora nybakade örfilar och smörögabullar. Stämningen var entusiastisk och hjärtlig och vädret gynnade såväl arrangörerna som deltagarna. Vi tackar ännu en gång Markku Saari och Tytön Päämies för en oförglömligt vacker höstdags eftermiddag, då vi fick uppleva hur det kändes att åka skjuts för ca. 100 år sedan.


 

Vagnshistorisk utflykt till Tammerfors

var den 10.9 2016

Vagnshistoriska Sällskapets exkursion till Tammerfors började vid Tammerfors muséernas samlingscentral, golvyta ca 14000m2. Byggnaden är inte öppen för allmänheten. Föremålen var i god ordning och det fanns allt, i stora mängder, från jättedäck till väldiga maskiner, till massor av datorer från olika tider. Det fanns t.ex. radsättnings maskiner med vilka tidningarna och böckerna sattes förr i bly och ett stort rum fullt med uppstoppade djur o.s.v. Vårt särintresse var hästdragna slädar, giggar och vagnar vilket det fanns mycket.

Programmet

Referat från utflykten här


 

Traditionsåk på Oitbacka Gård

var den 28.8 2016

Resultat:
1. Maija Räihä, Jaana Lindfors / Quentin R, 32,5 p
2. Laihajärvi husbönderna, Matti Purho, Markku Mässeli, Pekka Pakarinen / Vejariski, 32 p
3. Anna Vilkko, Anu Vilkko / Namu, 31,5 p

4. Carin Knape, Max Knape, Minea Silén / Trichos, 31 p
4. Minna Moilanen, Ari Moilanen, Pia Moilanen / Pablo, 31 p

5. Matti Lahtinen, Kristiina Peltonen  / Shea's Quinlan, 28 p
5. Teemu Suihkonen (8 år), Nina Suihkonen, Sanna Manninen / Kankalon Taavi,  28 p
5. Anna-Leena Uotila, Ada Littman / Midi, 28 p
   
6. Jan Andersson med familj / Hukkakaura, 27,5 p   
6. Viola Kantola, Lilli Suominen / Mix, 27,5 p
6. Wim van der Koiij, Tuula + liten hund / Felix, 27,5 p
6. Markku Saari, Anna Soro / Tytön päämies, 27,5 p

7. Heidi Kallioniemi, Lotta Kallioniemi / Delfi, 22 p

Publikens favoritröstningen vanns av:
Laihajärvi husbönderna, Matti Purho, Markku Mässeli, Pekka Pakarinen / Vejariski

Sponsorerna:
Arctic milk
Country White, Oitbacka
Eqvist Oy
Hevosvaruste Laatu-Ansku
Ravintola Karrinpuomi
Kiesimestarit
Reijo Kuhakoski
MTK- Varsinais-Suomi
Pavo-rehut
Valjasseppä Pia Sandberg
Varmuusvarasto.fi

mtv 3 sport

Hevosurheilu 2.9 2016

Inbjudan, vagnshistorisk resa till Danmark

Vagnshistoriska sällskapet arrangerar en resa till Danmark den 6-8.5 2016. Resan är självfinansierad. Anmälningarna till resan fylls i anmälningsordning. Resan rymmer max. 10 deltagare. En möjlig avec kan också delta.

Preliminärt program som det Danska Vagnshistoriska sällskapet har utarbetat för oss.

Fredag 6.5
- Flyget från Helsingfors till Danmark, ankomst kl 12.40.
- Besök till det Danska Hovstallet och inkvartering på hotell i Vejle.

Lördag 7.5
- Besök av vagnssamling i Haderslev.
- Besök av Svend Åge Lauridsens privata vagnssamling i Herning, ca. 100 vagnar.
- Vistelse till hjulmakaren Ivan Baks verkstad.
- Tillbaks till Vejle och hotellet.

Söndag 8.5
- Besök till Henri Hages privata vagnssamling i Fyn, ca. 40 vagnar.
- Besök till Frede Svendsens privata vagnssamling i Själland, ca. 25 vagnar mm.
- Flyget tillbaks till Helsingfors kl 17.00.

Tilläggsuppgifter och anmälningar till Isabella Salenius, tel. 0405733449, isabella.salenius@kolumbus.fi


 

Inbjudan

Välkommen till Vagnshistoriska sällskapets stadgeenliga årsmöte till Emil Cedercreutz muséet söndagen den 10.4 kl 13. Adressen är Musotie 1, Harjavalta

Under samma helg (9-10.4) ordnar museet i samarbete med vår förening ett vagnskulturveckoslut där det bl.a. hålls intressanta föreläsningar om vagnskultur och åktraditioner. Förutom föreläsningar ordnas arbetsuppvisningar och gemensamma workshops.

På lördagkväll träffas vi i Hotell Hiitteenharju för att se på gamla finska filmer och avnjuta en god middag.

Seminariet hålls på finska.

Seminarieprogrammet​ kan ses här.

Anmälningsinformation​ kan ses här.


 

Sällskapets lillajulslunch hölls den 14.11 2015 i Kattis Gårds ståtliga festsal. Stämningen var mycket varm. Festsalen är enligt Museiverkets uppgifter Finlands näst största privatägda herrgårdssal. Salen har en storlek på 150 kvadratmeter. Salens möbler är till en del ursprungliga och på väggen hänger en stor tavla med havsmotiv målad 1878 av Oskar Kleineh. Tavlan är en av de mest värdefulla på herrgården. År 1941 fungerade salen som militärsjukhus.

Efter lunchen presenterade Erkki Wuolijoki en bildkavalkad om Europas historiska färdande med häst. Som avslutning visiterades Gårdens vagnsmuseum. Som lillajulsklapp fick var och en två filar som kan användas fast till att bryta bojor eller till att renovera historiska vagnar :).

Danska hovstallet 325 år

Det Danska kungliga hovstallet, som är i Christiansborgs Slott i Köpenhamn firar 325-års jubileum den 26/9 2015.

I festprogrammet ingår en vagnsparad genom Köpenhamn och en presentation av ekipagen på Christiansborgs ridarena för de kungliga, inhemska och utländska gästerna samt för allmänheten. Fri entré. I organiseringen av evenemanget och i paraden deltar också det Danska Vagnshistoriska Sällskapet (Dansk Køre Forbund). Vid slutet av dagen erbjuds en fri festmiddag för alla deltagare i evenemanget samt för alla som frivilligt deltagit med hjälp i evenemanget.


 

Exkursion till Yle
25/9 2015 kl. 10.00

Utflykt till Yles-häståkdons lager.
Enligt Yles önskemål är den exakta adressen ännu hemlig. De som anmäler sig till utflykten får adressen senare.

Sevärdheterna finns på två orter: den ena i Mouhijärvi och den andra i Tammerfors Tohloppi. Yle har som önskan att vi reserverar tillräckligt med tid för besöken, 10-16. Lunch äter vi i Tohloppi och om tiden tillåter ser vi ännu en tredje plats, Pinsiö lagret.

Vi samlas i Mouhijärvi  (ca. 40 km väster om Tammerfors) fredagen den 25 september 2015 kl. 10.00. Endast anmälda får den exakta adressen.

Anmälningarna till Heikki Heiskanen per telefon 040 860 7627 eller per e-post heikki.heiskanen@hevosopisto.fi senast den 18.9 2015.


 

 Av utomstående skäl har Sjundby hästmarknadens datum från det urspungliga ändrats att hållas den 6/9 2015 kl. 10-14.

Hästevenemang på Sjundby 6/9 2015

kl. 10.00-14.00

Sällkapet deltar med att ställa ut gamla häståkdon, i hästmarknadsevenemanget som Sjundeå Pro Häst föreningen ordnar på Sjundby Slott den 6/9 2015 mellan kl. 10.00-14.00. Vi önskar att så många som möjligt också i år hämtar häståkdon till evenemanget. Åkdonen behöver inte vara i körbart skick.

Bilder från förra sommarens evenemang finns här på sidan längre ner. Mer information och anmälningar till evenemanget: Maija Räihä e-mail raiha.maija@gmail.com.

Sjundby Slotts adress är: Karskogvägen 678, Sjundeå.


 

 

Traditionsåk på Oitbacka Gård
var den 30/8 2015

Vagnhistoriska sällskapets traditionsåk var troligtvis det första i sitt slag i Finland. Sju raska ekipage startade. Några uteblev på grund av lovat regn och åska samt benproblem med hästarna. Det egentliga traditionsåket genomfördes i uppehållsväder, men efter körningen vid domarinspektionen överraskade ett kraftigt skyfall som gav extra krydda åt tillställningen. På grund av regnet kördes inte det planerade ärevarvet.

Hundratals åskådare hade samlats både vid starten nedanför vagnsmuseet och kring körbanan.  Evenemanget ingick i Kyrkslätt dagarnas program och var gratis för publiken. Oitbacka gårds vagnsmuseum, som hade öppnats dagens innan, hade gratis inträde.

Åket bedömdes av Reijo Kuhakoski och som speaker fungerade Håkan Wahlman. Publiken hade möjlighet att välja en favorit. Röstningen skedde med sluten deltagarkupong. Den lottade vinnaren av publikrösterna bor i Evitskog, Kyrkslätt. Priset var ett presentkort på 50 euro till Country White gårdsbutiken. Presentkortet är postat till vinnaren.

Ekipagen bedömdes enligt följande grunder:
Hästen, utseende och funktionalitet, 1-5 poäng.
Sälen, lämpligheten till temat och renheten, 1-5 poäng.
Fordonets skick, utseende och lämplighet, 1-5 poäng.
Kusken, kompetens, beteende och klädsel, 1-5 poäng.
Den totala hållningen, 1-5 poäng.

Domarens resultat:
1. Maija Räihä, Quentin R, Sjundeå
2. Carin Knape, Trichos, Pojo
3. (delad placering)
Jan Andersson, Leijan Helmi, Kyrkslätt
Katja Hautakangas, Mixu, Helsingfors
4. (delad placering)
Tarja Ikävalko, Phabizio, Sjundeå
Harri Häkämies, Jumbo, Kyrkslätt
Wim van der Kooij, Felix, Ingå

Förutom priserna fick deltagarna goda tips av domaren.

Publikröstningens resultat:
1. Maija Räihä, Sjundeå
2. Carin Knape, Pojo

Hjärtligt tack ännu en gång till alla deltagare.
Ni var helt fantastiska!

Sponsorerna till priserna:
Eqvist Oy / Forssa
Arctic Milk Oy/ Ypäjä
Agrimarket / Loimaa
Ratsu-Riihi / Ypäjä
Valjasseppä Piia Sandberg / Hyvinge
Höyrywelho Oy / Jokioinen
Kiesimestarit / Ypäjä
Pavo-rehut / Ypäjä
Couros verhoomo- ja valjasseppä Elina Parpala / Kyrkslätt
Reijo Kuhakoski / Helsingfors

Kyrkslätt Nyheter 6.8.2015

Kyrkslätt Nyheter 1.9.2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs i vagnsrestaurering

Kursen var den 17-19/4 2015

 


Stadgeenligt årsmöte var 28/3 2015

Vagnshistoriska sällskapets årsmöte hölls i Harjavalta i Emil Cedercreutz muséets lokaler. Muséet ligger på en mycket naturskön plats på Kumo älvs strandbank. Emil Cedercreutz har själv valt platsen.

Emil Cedercreutz muséums föremål förvånar med sin mångsidighet från konstverk till kulturhistoria och att allt är exceptionellt smakfult framlagt. Redan presentationen av allt är ett konstverk. Sällskapets medlemmar fick en privat och sakkunnig vägledning av muséichefen Henry Flinkman och konservatorn Seppo Poikonen. Vi fick också besöka vagnsutrymmen och restaurerings smedjor dit allmänheten inte har tillträde till. Muséet är definitivt värt ett besök. För medlemmarna i sällskapet var besöket en upplevelse, nu vet vi betydligt mer om hur mångsidig konstnär, kultursamlare och djurskyddsaktivist kreatören av sällskapets logo var.

Vi tackar också för den rikliga och smakliga måltiden som muséet erbjöd åt medlemmarna i Vagnshistoriska sällskapet.

Verksamhetsberättelse 2014 här.

Referat från årsmötet här.

En gratis lillajulsmiddag för medlemmar var

den 15/11 2014